bosnia austria usa

logo

OTKRIJ BOSANSKI

Projekat: Otkrij bosanski - Entdecke Bosnisch - Discover Bosnian

Projekat Otkrij bosanski - Entdecke Bosnisch - Discover Bosnian je pokrenut kao prvi ove vrste kako bi omogućio promociju bosanskog jezika u dijaspori te publikaciju kvalitetnih udžbenika za bosanski jezik u višejezičnom društvu, prilagođenih evropskim referencama. Predviđeni su i stručni seminari za nastavnike i lektore koji se bave bosanskim kao drugim ili stranim jezikom.

U sklopu projekta će biti izdati udžbenici za bosanski kao drugi / strani jezik (A1-C1), udžbenik za poslovni bosanski jezik, dva gramatička priručnika te i udžbenici za djecu. Svi udžbenici biće višejezični (bosanski / njemački / engleski) i postoji incijativa da se prevedu na što veći broj drugih stranih jezika. Trenutno smo u pregovoru za prijevod prvog udžbenika Otkrij bosanski 1 na slovenski, danski, mađarski, italijanski te turski. Udžbenici su prilagođeni prvenstveno za sve one koji odrastaju ili žive u višejezičnom društvu (dijaspori) i koji ne uče bosanski kao prvi, nego kao drugi jezik te za strance koji žele naučiti bosanski jezik i više o BiH saznati.


PRATITE NAS NA...

facebook instagram

PRETPLATI NEWSLETTER